Oproep ALV OCRA Benelux

Aangezien het een van de toelatingseis is om lid te worden van Team Up40, willen wij dat onze leden lid zijn van de OCRA, wij vinden dat belangrijk ivm professionaliseren van de OCR sport.
Daarom roepen wij iedereen op om naar de algemene ledenvergadering te komen, laat je stem horen anders gaat deze verloren.

De algemene ledenvergadering van de Obstacle Course Racing Association Benelux zal op 18 februari 2016 gehouden worden, vanaf 20.00 uur te Moerdijk.

Agenda

  1. Welkom en aankondigingen*;
  2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 25 maart 2015;
  3. Oproeping ALV;
  4. Samenstelling bestuur;
  5. Voorstel tot benoeming financieel experts voor boekjaar 2015;
  6. Europees Kampioenschap*;
  7. Rondvraag en sluiting*.

(*) Bij deze agendapunten vindt er geen stemming plaats.

Het bestuur van de OCRA Benelux roept hierbij alle leden op voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 18 februari 2016. De algemene ledenvergadering zal worden gehouden te Port of Moerdijk, Sebastiaansweg 1, 4781 PE Moerdijk. Ontvangst is vanaf 19.45, aanvang is om 20.00 uur.

LET OP: Ofschoon er meerdere agendapunten zijn, zal het overgrote deel van de vergadering worden besteed aan het Europees Kampioenschap en de ideeën daaromtrent. Ons doel is een open overleg te houden en uitgebreid te sparren. Mocht je interesse hebben om mee te werken aan de organisatie van het eerste OCR Europees Kampioenschap ooit gehouden, dan is dit de kans om je aan te sluiten.

De jaarvergadering van 2016 met jaarverslag over 2015 zal conform onze statuten, over enkele maanden plaatsvinden. Om het jaarverslag te kunnen afronden, zijn wij nog op zoek naar financieel experts, die de financiële stukken willen onderzoeken en hierover verslag willen uitbrengen tijdens de algemene ledenvergadering. Mensen met een financiële achtergrond die dit vrijwillig willen oppakken, worden verzocht contact op te nemen met de secretaris van het bestuur.

Alle leden van de OCRA Benelux zijn welkom, wij verzoeken iedereen vriendelijk hun komst vooraf aan te kondigen middels een email aan de secretaris van het bestuur (Helen@OCRA-Benelux.org) of middels het evenement op facebook. Leden die zich willen laten vertegenwoordigen door een derde, dienen een volmacht daartoe aan de OCRA Benelux te verstrekken. De agenda met toelichting, alsmede alle benodigde stukken en de volmacht, zullen uiterlijk 11 februari 2016 beschikbaar komen op de website van de OCRA Benelux. Deze worden bovendien op verzoek per email toegestuurd.

Aanmelden
(c) Obstacle Course Racing Association Benelux ALV 2016

No Comments Yet.

Leave a reply